Motion – 2015 / 3

År: 2015
Nummer: 3
Motionsställare: Åsa Janlöv, fullmäktig köande och suppleant i valberedningen

Snart 100 SKBljus tända – som kan firas med schysst fika?

Så SKB inga barnhänder

i kloka inköp använder

Till den kaffetår

vi efter nästa stämma får

Hoppas fikat certifierats
när detta celibrerats

Yrkar på

att SKB erbjuder oss medlemmar fairtrade cerifierat kaffe (te) vid de träffar vi möts.

Det är ingen märkesmärkning men en produktmärkning som säkrar att det bl a getts en minimilön, bra arbetsvillkor och att inga barn medverkat vid hantering av bönorna. Att ha ett sådant beslut för våra medlemmar – inte minst med tanke på alla barn som är medlemmar – ligger i tiden.

Tänker vi att miljön inte ska få negativa spår av fikande i olika medlemsmöte? Då kan kravmärkning (också certifiering) ge oss medlemmar den tryggheten.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Motionärens idé är en god. Redan idag köper SKB in fairtrade-certifierat kaffe till både huvudkontoret och fastighetsskötarkontoren i våra kvarter. I framtiden kommer vi i den mån det är möjligt efterfråga fairtrade-certifierat kaffe även på externa sammankomster som exempelvis föreningsstämma och fullmäktigedag. Styrelsen rekommenderar även kvartersråden att i största möjliga utsträckning välja fairtrade-certifierat kaffe till sina möten.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                  bifalla motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.