Motion – 2007 / 1

År: 2007
Nummer: 1
Motionsställare: Lena Rosenberg, köande medlem

Om byte av namn på föreningen

Jag anser att det är motiverat med namnbyte från Stockholms Kooperativa Bostadsförening
med anledning av att SKB bygger i allt fler och fler kommuner än i Stockholms
kommun. SKB kan fortfarande behålla sina initialer vid namnbytet. För boende i andra
kommuner än i Stockholm uppfattas kanske namnet Sveriges Kooperativa Bostadsförening
mera attraktivt att bli medlem i. Om intresse fi nns från medlemmar kan SKB bygga
till och med utanför Stockholms län med namnbytet.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

SKB har idag samtliga fastigheter i Stockholms kommun med undantag av två som ligger
i Botkyrka resp. Tyresö kommun. I kommande nyproduktion planeras även en fastighet
att uppföras i Sundbybergs kommun. Ambitionen är att bibehålla och utveckla fastighetsbeståndet
i Stockholm och dess närhet. En strategi som även stöds av föreningens köande
medlemmar som framförallt efterfrågar bostäder i Stockholms innerstad samt närförort.
Även om förslaget är intressant ser styrelsen för dagen ingen anledning till namnbyte i
enlighet med motionärens förslag.
Styrelsen föreslår föreningsstämman
att avslå motionen.
 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att avslå motion nr 1 ang byte av namn på föreningen.