Motion – 2014 / 2

År: 2014
Nummer: 2
Motionsställare: Elisabeth Mattsson, hyresmedlem Lästen

Ålderspensionärer

Ålderspensionärer som varit medlemmar i minst 25 år, kan få hyra en bostad med en hyra anpassad till medlemmens inkomst. Insats, om medlemmen inte uppnått gällande belopp, kan betalas med 1000 kr/år tills insatsen är betald.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Styrelsen har förståelse för att hyran är en väsentlig kostnad för många medlemmar. Det är dock inte möjligt att differentiera hyran efter medlemmars inkomst eller ålder. Likabehandlingsprincipen i lagen om ekonomiska föreningar medger inte det.

 

När det gäller motionärens fråga om betalning av insats gäller reglerna i föreningens stadgar att när lägenhet erhålls ska full upplåtelseinsats erläggas. Om det föreligger särskilda skäl, kan styrelsen efter särskild prövning, medge undantag från eller anstånd med komplettering av upplåtelseinsats vid flyttning inom föreningens bostadsbestånd.

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att                   avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.