Motion – 2013 / 4

År: 2013
Nummer: 4
Motionsställare: Liselotte Noreborn, hyresmedlem Kappseglingen

Otillåtet boende

Jag är SKB:are och medlem sedan 32 år tillbaka. Det är mycket svårt att få en ny lägenhet och jag har märkt att på visning är det inte personen vars namn som står på dörren som visar eller ens bor i lägenheten. Många har varit yngre än mina köår, vilket måste vara omöjligt.

Det gäller även de som kommer på visningarna skulle kunna vara mina egna barn, när det gäller ålder. Jag ställer mig mycket frågande då det verkar vara otillåtet boende i många lägenheter också.

Här går jag och tror att alla mina år av inbetalningar, hyresgäst hos SKB, som står för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, skulle vara en kooperativ hyresrättsförening. Lägenheterna får endast hyras av medlemmar i SKB säger ni. Jag påstår att det är väldigt många som har fått kontrakt via SKB och hyr ut för att tjäna pengar! Detta kan väl INTE vara i linje med VÅR POLICY inom SKB??

Jag yrkar

att  föreningsstämman beslutar att en grundlig genomgång görs av SKBs hyresgäster i syfte att minska felaktiga andrahandsuthyrningar. Jag önskar att en skb-medlem tillsammans med myndighetsperson borde gå och ”knacka dörr”. Detta borde ske snarast, allt för att rensa upp.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Sedan SKB år 2008 inrättade en tjänst som huvudsakligen arbetar med otillåtet boende har 213 lägenheter återtagits och återförts till kön. Detta arbete kommer att fortsätta. SKB får in många tips om otillåtet boende från olika håll och vi kollar upp alla dessa tips. Detta är en angelägen fråga för våra medlemmar och vi fortsätter vårt arbete i oförminskad takt. Motionärens förslag att SKB-medlem och myndighetsperson borde gå och ”knacka dörr” är mindre lämpligt, men däremot kommer SKB se över möjligheten att ha egen uppsökande verksamhet för att kontrollera otillåtet boende.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att  anse motionen besvarad

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade med acklamation, i enlighet med styrelsens förslag

att anse motionen besvarad.