Motion – 2013 / 3

År: 2013
Nummer: 3
Motionsställare: Elna Westerlund, hyresmedlem och Ulla Wikander, fullmäktig Signallyktan

Byta Bostad på papper

Det finns många hyresmedlemmar inom SKB som saknar dator och som inte heller känner sig bekväma med att använda en sådan. Förut kom en broschyr ut, som hette Byta Bostad. Numera finns denna bytesmarknad inom SKB endast på nätet. Det finns många som saknar pappersutgåvan.

Vi önskar

att SKB återupptar den tidigare servicefunktionen och skickar ut en Byta Bostad broschyr en eller två gånger om året, åtminstone till de hyresmedlemmar som så önskar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Pappersvarianten försvann för några år sedan. Idag används den digitala tekniken. SKBs IT-system saknar i dagsläget en funktion för pappersutskrift. Utvecklingen i samhället går mer och mer mot att avveckla pappersutskrifter och SKB följer den.

För att kunna byta bostad på papper krävs att vi utvecklar vårt IT-system, som av allt att bedöma blir kostsamt. SKB gör bedömningen att det är ett fåtal som behöver hjälp med dagens teknik. SKB rekommenderar att anlita vänner och/eller bekanta för att tillgodogöra sig tjänsten via SKBs hemsida. Det finns också möjlighet att vända sig till föreningen centralt om stora bekymmer skulle uppstå för vederbörande. Föreningen följer löpande utvecklingen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att avslå motionen

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.