Motion – 2013 / 1

År: 2013
Nummer: 1
Motionsställare: Thomas Backström, hyresmedlem Kartagos Backe

Fler visningar av lediga lägenheter

Jag har under det senaste året anmält intresse för flera lediga lägenheter. Vid praktiskt taget varje tillfälle har visningen av lägenheterna varit på måndagar. Eftersom jag har ett fast engagemang på måndagskvällar har jag inte haft möjlighet att komma till visningarna.

Många med mig har arbete eller andra fasta engagemang på viss veckodag som gör det svårt eller omöjligt att närvara vid visningar av lägenheter dessa dagar. Att öka från en till minst två visningar av varje ledig lägenhet skulle underlätta för många. Fastighetsmäklare brukar allmänt ordna minst två visningar för hugade spekulanter.

Jag föreslår därför

att varje ledig lägenhet skall visas vid minst två tillfällen och att dessa tillfällen skall vara på olika veckodagar.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Enligt Hyreslagen § 26, är hyresgästen skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid, när lägenheten är hyresledig. Rent praktiskt blir det svårt att kräva av den avflyttande hyresgästen att visa upp lägenheten mer än en gång. Detta skulle kunna ske på frivillig väg, men det skulle ändå bara gälla ett fåtal lägenheter eftersom det handlar om hyresgästens hem. Vid vissa bokningar kan det vara över femtio personer som kommer och tittar och det kan även för den avflyttande vara besvärligt att få fler kvällar inbokade för visningar. Redan idag förekommer det att visning sker på andra dagar än måndagar. Bokning av lägenhetsvisning görs i samråd med avflyttande hyresgäst som visar lägenheten för intresserade medlemmar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

att  anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag

att anse motionen besvarad.