Motion – 2012 / 2

År: 2012
Nummer: 2
Motionsställare: Basi Wakid Hassam, kömedlem

Om kötiders regler

Jag skulle vilja lämna synpunkter på kötiders regler.

 

I nuläget tar det extremt långtid att få en lägenhet och det försvårar systemet att de som redan har en lägenhet får ändå ställa sig i bostadskön på nytt inom korttid och får rätt till att byta till en annan lägenhet. Jag förslår att man har en rimlig tidsintervall och på så sätt ge alla en möjlighet till att få en bostad.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

En fördel med SKBs system är att en hyresmedlem har möjlighet att söka en ny lägenhet när livssituationen förändras, t ex vid ändrad familjesituation. När hyresmedlemmen får en ny lägenhet blir samtidigt den första lägenheten ledig för uthyrning. Om hyresmedlemmarna inte skulle ha denna möjlighet att söka en ny lägenhet i SKBs bestånd är det stor risk att lägenheterna byts externt mot lägenheter utanför SKBs bestånd. Styrelsens uppfattning är att problemet med långa kötider inte beror på SKBs regelverk utan på att föreningen har för få lägenheter i förhållandet till det stora medlemsantalet.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att avslå motionen.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag

 

att avslå motionen