Motion – 2012 / 1

År: 2012
Nummer: 1
Motionsställare: Christer Engström, kömedlem

Om föräldrar som lämnar sin lägenhet till vuxna barn

Det är svårt för ungdomar att få tag i en egen lägenhet på grund av ökad inflyttning till Stockholmsområdet, få nybyggda bostäder och höga bostadspriser.

 

För att hjälpa sina vuxna barn att få tag i en lägenhet finns det SKB-medlemmar som låter sina barn bo i föräldrarnas SKB-lägenhet när en eller båda av föräldrarna flyttar till annat boende utanför SKB. Om föräldern efter avflyttning fortfarande är folkbokförd på SKB- lägenheten, tror SKB, att föräldern bor i lägenheten. Att vara folkbokförd på en lägenhet är inte något bevis på att man bor i lägenheten. I dag finns ingen regelbunden kontroll från SKB:s sida att kontraktsinnehavaren verkligen bor i lägenheten.

 

Jag anser, att den som har ett kontrakt på en SKB-lägenhet ska kunna bevisa att han/ hon fysiskt har sitt boende i lägenheten och inte bara är folkbokförd där och bor någon annanstans. Det får inte bli en situation där föräldrar flyttar från en SKB-lägenhet utan att ändra sin folkbokföring och låter barnen ta över lägenheten. Då skulle en lägenhet kunna stanna inom samma familj för all framtid: förälder ? barn ? barnbarn ? osv. Om kontraktsinnehavaren inte längre bor i lägenheten ska den lämnas till de medlemmar som söker bostad.

 

Idag finns många möjligheter att kontrollera vem som bor i en lägenhet. Det kan göras hos Skatteverket, via Internet-sajter samt genom samtal med fastighetsskötare och grannar.

 

Jag yrkar att SKB blir mer aktivt och tar egna initiativ när det gäller att undersöka vilka som bor i en lägenhet. På så sätt kan fler lägenheter erbjudas de medlemmar som söker en bostad.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

Det är en viktig fråga som tas upp i motionen. Precis som andra bostadsföretag/ hyresvärdar i storstäderna har SKB ibland råkat ut för att lägenheter används för ett otillåtet boende. Sedan 2008 har SKB en tjänst som på heltid arbetar med otillåtet boende. Sedan tjänsten inrättades har SKB återtagit 181 lägenheter genom att aktivt arbetat med att undersöka otillåtet boende. Det är viktigt med aktiva insatser och arbetet fortsätter i oförminskat takt under 2012.

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta

 

att anse motionen besvarad.

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens försag

 

att anse motionen besvarad.