Motion – 2010 / 4

År: 2010
Nummer: 4
Motionsställare: Ove Seltmann, kömedlem

personrösta på Ove Seltmann /SD

Styrelsen föreslås rekommendera SKB medlemmar att person rösta på Ove Seltmann (Sverigedemokraterna) i riksdagsvalet 2010. Detta för att gynna SKB lobbnings verksamhet i Riksdagen till förmån för SKB. (kooperativt boende) Tag en blank valsedel och skriv x Ove Seltmann Sverigedemokraterna på denna.
Den största frågan som SKB bör gynnas av är lagändring att ändra hyreslagen så att det INTE blir möjligt att byta bort föreningens bostäder och därmed göra dessa i praktiken oåtkomliga för de köande.

Styrelsens utlåtande och förslag till beslut

På SKBs hemsida, under Föreningsfrågor/Medlemsföreningen SKB står att läsa följande:

Stockholm Kooperativa Bostadsförening, SKB, är en kooperativ hyresrättsförening, vars huvudsakliga syfte är att bygga och långsiktigt förvalta bostadsfastigheter, samt upplåta lägenheterna med kooperativ hyresrätt till medlemmarna.
Föreningen är politiskt obunden och öppen för alla.

Motionärens förslag att uppmana föreningens medlemmar till personval av kandidat vid riksdagsval strider alltså mot grundläggande värderingar för medlemsföreningen SKB.

Styrelsen föreslår föreningsstämman

att avslå motionen

 

Beslut

Föreningsstämman beslutade, utan diskussion, i enlighet med styrelsens förslag

att avslå motionen.