Till nyhetsarkivet

Ökat intresse för kooperativ hyresrätt

Medlemsantalet hos SKB, som är den största kooperativa hyresrättsföreningen i Sverige, har vuxit till 89 000. Hälften av medlemmarna är under 25 år.

– Att allt fler väljer att vara medlem i SKB visar att den kooperativa hyresrätten har en viktig roll och att fler kommuner behöver se på denna upplåtelseform, inte minst för att möta efterfrågan från de unga, säger vd Eva Nordström.

33% av SKBs medlemmar är under 18 år och 50% är under 25. Upplåtelseformen kooperativ hyresrätt behöver mer utrymme i dagens samhällsbyggnad för att möta efterfrågan och kraven på hållbarhet.

– Bostadsbristen är fortsatt stor och för ett hållbart samhälle måste vi ha fokus på blandade upplåtelseformer, såväl hyresrätter, bostadsrätter som kooperativa hyresrätter, fortsätter Eva Nordström.

– Vi står för både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet på riktigt. SKB ägs av medlemmar som engagerar sig i föreningen och sina kvarter, vi är not-for-profit, öppna för alla och som evighetsförvaltare bygger vi med kvalitet.