Till nyhetsarkivet

Ökad dialog med våra medlemmar

Nu har vi resultatet från den första undersökningen med vår digitala medlemspanel. Temat denna gång var hållbarhet. Undersökningen visar att majoriteten av våra medlemmar tycker att SKBs hållbarhetsarbete är viktigt. Däremot skiljer sig uppfattningen om vilka delar av arbetet som är viktigast, samt hur man vill ha information om det kontinuerliga arbetet.

Panelen består av en grupp medlemmar som anmält intresse för att några gånger per år svara på aktuella frågor.
– Med medlemspanelen vill vi få en ökad dialog med våra medlemmar och uppmuntra till engagemang i föreningen. Dessutom ger den oss värdefull kunskap om medlemmarnas åsikter i olika frågor, säger Ann-Marie Bertilsdotter, chef för föreningsutveckling.

Undersökningen visar att medlemmar 66 år och äldre värderar hållbarhetsarbetet högst med 61 %, men övriga åldersgrupper ligger tätt efter, där anger 47–55 % att det är mycket viktigt.

Hållbarhetsfaktorer i fokus

När medlemmarna i panelen får välja vilka hållbarhetsfaktorer som SKB övergripande bör fokusera på rankas avfallshantering för boende högst, följt av trygghet och trivsel samt långsiktigt god ekonomi. Längst ner på listan hittar vi samhällsengagemang, gröna obligationer/grön finansiering och vattenförbrukning. Men det går att se skillnader när vi jämför olika åldersgrupper: De yngre medlemmarna (18–25 år) tycker att gröna obligationer/grön finansiering är viktigt för SKB att arbeta med, tillsammans med att bidra till en hållbar stad samt en fossilfri verksamhet. Medlemmar 46 år och äldre tycker att en långsiktigt god ekonomi, hållbara inköp (krav på leverantörer) och otillåten andrahandsuthyrning är viktiga frågor.

De medlemmar som var med i undersökningen vill främst ha information om vårt hållbarhetsarbete via hemsidan samt medlemstidningen Vi i SKB, oavsett ålder. Av de drygt 1 650 personer som svarade var 56 % köande medlemmar och 44 % boende.

Odlingslådor där boende medlemmar odlat egen sallad i våra kvarter i Gröndal.

Den första undersökningen med SKBs digitala medlemspanel hade temat hållbarhet. Foto: Karin Alfredsson

2020-10-26