Till nyhetsarkivet

Oförändrade bostadshyror 2010

SKBs styrelse och hyresutskott har nu avslutat hyressamrådet om bostadshyrorna nästa år. Resultatet blev oförändrade hyror!

Det känns oerhört roligt att ännu en gång kunna meddela alla hyresmedlemmar detta. Det är sjätte gången de senaste tolv åren som SKB har kunnat göra det, vilket är unikt på Sveriges bostadsmarknad.

Vid samrådet diskuterades SKBs ekonomi ingående. Trots att kostnaderna för fastigheterna stiger varje år, har SKB kunnat visa på en bra ekonomi i år. Framför allt har det låga ränteläget gynnat oss, vilket medfört att det finns utrymme för att klara SKBs ekonomi utan hyreshöjning.

Henrik Bromfält
VD