Till nyhetsarkivet

Nytt vårnummer av Vi i SKB

Och den här gången är tidningen inte bara ny i bemärkelsen färsk utan den har även fått ny design och trycks på nytt miljövänligare papper. Vi i SKB våren 2015
För er som istället har valt att läsa Vi i SKB digitalt finns tidningen utlagd under rubriken Om SKB/Läs Vi i SKB

Ur detta nummer:
Uthyrningsinformation om kv Kronogården i Ursvik
Ny grafisk profil för SKB
En dag på jobbet med fastighetsskötaren Eva i Annedal
Förkortad version av årsredovisningen för 2014
Motioner och utlåtanden i sammandrag
med mera

Tidningen börjar delas ut onsdag den 1 april.

Trevlig läsning!