Till nyhetsarkivet

Nytt utseende

Den 13 september fick SKBs webbplats nytt utseende och delvis nytt innehåll. Detta är ett steg i det varumärkesarbete som pågår med syfte att förtydliga vad SKB står för och vad vi vill.

Uppdateringen innebar främst att första sidan tydligare berättar vad SKB är bland annat genom att ge utrymme till vår styrka och det som skiljer oss åt mot andra – vår boendeform kooperativ hyresrätt. Vi har också sett över strukturen och tydligare delat upp informationen utifrån förening och verkställande organisationen. Allt för att underlätta för webbplatsens olika besökare.

Framöver kommer vi även göra förbättringar som exempelvis olika ingångar beroende på om du är köande eller boende medlem och ett digitalt forum för blivande kundservice. Arbetet med att uppdatera webben gällande såväl information som utseende och funktioner, kommer ske successivt och löpande.