Till nyhetsarkivet

Nytt nummer av Vi i SKB

Nu börjar Vi i SKBs höstnummer att distribueras till SKBs medlemmar.

Ur detta nummer:

  • uthyrningsinformation om det efterlängtade kvarteret Basaren
  • bilder från jubileumsåret
  • Porslinskvarteren på Värmdö växer fram
  • SKB gör sig redo för nästa sekel nu när föreningen har lagt de första hundra åren bakom sig

Läs tidningen här på skb.org

Trevlig läsning!

Vi i SKBs höstnummer 2016