Till nyhetsarkivet

Nytt år med fortsatt tillväxt

Under 2018 ser vi fram mot att fortsätta bygga och långsiktigt förvalta fler kooperativa lägenheter och genom vår upplåtelseform, skapa variation i Stockholmsregionens bostadsutbud. Byggnation av två kvarter pågår samtidigt som planering för ytterligare 1 300 lägenheter sker.

Snart är det inflyttning i kvarteret Basaren på Kungsholmen och samtidigt pågår tillbyggnaden av kvarteret Lillsjönäs i Bromma. Nästa byggstart sker i Gustavsberg och därmed får vi våra första bostäder i Värmdö kommun.

Parallellt tar vi hand om våra existerande fastigheter och fina, äldre kvarter. För det vi bygger, det förvaltar vi för evigt. I början av året startar renoveringen av kvarteret Skarpbrunna med 153 lägenheter i Botkyrka. Ett projekt som beräknas pågå till vintern 2019/2020.

På samma gång fortsätter planeringen för de nära 1 300 lägenheterna vi har markanvisningar för samtidigt som vi söker nya platser i regionen att bygga på.

En av grundstenarna för ett hållbart samhällsbyggande är blandade upplåtelseformer. Med det menar vi både hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa hyresrätter. Just vår upplåtelseform, står för såväl miljömässig, ekonomisk som social hållbarhet – på riktigt. SKB ägs av medlemmar som engagerar sig, vi är öppna för alla, vi är not-for-profit och som evighetsförvaltare bygger vi med kvalitet. Under 2018 fortsätter vi att skapa rum för gott – och alla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Karin Alfredsson

2018-01-11