Till nyhetsarkivet

Nytänkande och utveckling

Digitaliseringen av SKB tog ett stort steg framåt under 2020, då vi snabbt ställde om till nya förutsättningar samtidigt som tidigare planer drevs vidare. Flera nya digitala lösningar lanserades för medlemmar, förtroendevalda och medarbetare.

För oss, liksom för många andra organisationer, bidrog pandemin till att vi på bred front blev mer digitala. Vi införde ett digitalt system för uthyrning av våra 3 500 garage- och parkeringsplatser, som gör det enklare för alla som behöver en fordonsplats hos oss. Det blev också möjligt för våra medlemmar att signera kontrakt digitalt för lägenheter och fordonsplatser, så att det går att göra direkt i mobilen.

Våra föreningsaktiviteter genomfördes också huvudsakligen digitalt. I november hade vi en hybridsträmma med digital omröstning. Möten med kvartersråd och hyresutskottet har också kunnat göras helt digitalt.

Digital visning av nyproduktion

Vi bjöd också in till en digital lägenhetsvisning vid uthyrningen av Uppsalas första kooperativa hyresrätter. Med 3D-teknik och digital bostadsväljare kan medlemmar gå på visning hemifrån soffan, oavsett tid på dygnet. Nästa projekt att använda samma teknik blir kvarteret Skrönan i Bromma, där uthyrningen startar senare i vår.

Nya verktyg utvecklas hela tiden för ett mer effektivt och modernt arbetssätt. SKB har börjat använda en molnbaserad lagring av dokument, för enkel och säker tillgång till dokument när de behövs. En ny servermiljö bidrar också till utvecklingen.

I förgrunden en skärma som visar SKBs fortsatta ordinarie föreningsstämma i november 2020 som den såg ut för alla som deltog digitalt.

Nya digitala verktyg gjorde också att den fortsatta föreningsstämman kunde genomföras på distans i november 2020. Foto: Jon Buscall

2021-02-23