Till nyhetsarkivet

Nya bostäder för bin

Nu har flera tusen nya boende flyttat in hos SKB. Vi har öppnat två bikupor i kvarteret Lillsjönäs, där bisamhällena kommer att producera honung och pollinera växter vid Lillsjön i Bromma.


Vi vill bidra till den biologiska mångfalden och bikuporna är ett steg i det arbetet. Sedan tidigare finns det insektshotell vid flera av våra kvarter, där även vilda bin och andra insekter får boende hos SKB. Olika biarter pollinerar olika blommor så därför är det bra med en mångfald av bin. Pollineringen ger mer frukt, bär och blommor och kan bidra till att utrotningshotade växter lever vidare.

Förutsättning för ett fungerande ekosystem

Till skillnad från getingar kan bin sägas vara veganer och lever normalt endast av pollen och nektar. De flyger nästan bara till platser som deras spanare identifierat som bra källor för nektar, pollen och vatten. Därför är det oftast andra insekter som upplevs som störande för människor.

Pollinerande insekter som humlor och bin är en förutsättning för ett fungerande ekosystem och för vår livsmedelsförsörjning. Bland det vi äter är ungefär en tredjedel pollinerat av en insekt.

Biodlaren lyfter ut en ram med bin och bilarver ur bikupan för kontroll

Varje bikupa är ett eget samhälle som rymmer tusentals bin. Foto: SKB

2020-05-20