Till nyhetsarkivet

Ny styrelseordförande valdes på SKBs föreningsstämma

Torsdagen den 30 maj genomfördes SKBs 97e föreningsstämma på Lyran Konferens Polstjärnan. Sammanlagt 87 röstberättigade medlemmar var närvarande och tillsammans med fullmäktigesuppleanter, motionärer, styrelse, valberedning, hyresutskott samt SKB-anställda var det närmare ett 130-tal personer på plats.
Stämman inleddes med att SKBs ordförande Göran Långsved hälsade alla välkomna och höll ett anförande om året som gått. Därefter behandlades sedvanliga årsmötesärenden som godkännande av styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av 2012 års överskott. Styrelsen beviljades ansvarfrihet och arvoden bestämdes. 

Sedan förrättades val av ordförande, ledamöter och suppleanter till SKBs styrelse som följdes av val av revisorer samt ledamöter och suppleanter till hyresutskott och valberedning. Läs mer om de val som förrättades på stämman

SKBs styrelseordförande Lars RådhLars Rådh – ny ordförande i SKB
Till ny styrelseordförande i SKB valdes för ett år styrelseledamoten Lars Rådh då Göran Långsved avböjt omval efter 20 år på posten som ordförande. Lars Rådh arbetar som kommunchef i Flen, dit han veckopendlar. Lars har varit finanssekreterare och borgarråd i Stockholm och har även erfarenhet som VD och koncernchef. Han har visat på ett mångårigt intresse för konsumentkooperativa frågor och är väl bekant med hur Stockholms stad fungerar. En intervju som gjordes i samband med att Lars Rådh blev invaldes i SKBs styrelse förra året finns på sidan 26 i Vi i SKBs höstnummer 2012

Motioner
Efter att valen avslutats var det dags för den punkt på dagordningen som brukar ta längst tid – behandling av motioner. I år var det 54 motioner som skulle behandlas och debattlustan var under stundom stor. För samtliga motioner bifölls dock styrelsens förslag. Ladda ner 2013 års motionshäfte

Avslutningsvis
Efter drygt tre timmar avslutades sedan stämman med att vd Henrik Bromfält avtackade Göran Långsved för allt han har gjort för SKB under de senaste 20 åren.