Till nyhetsarkivet

Ny markanvisning i Årsta

Stockholms stads exploateringsnämnd har nyligen fattat beslut om markanvisningar i första etappen av Årstafältets utbyggnad.
Nämnden beslutade att SKB ska tilldelas en markanvisning om cirka 90 lägenheter.
Läs mer »