Till nyhetsarkivet

Nominera till förtroendeposter

Alla medlemmar i SKB är välkomna att föreslå kandidater till uppdrag i SKBs styrelse, hyresutskott eller som föreningsrevisorer. Sista datum för att nominera kandidater är den 29 februari.

Kandidaterna, som måste vara medlemmar i SKB, ska givetvis vara tillfrågade och ha tackat ja till att bli nominerade. Förslag till nomineringar av kandidater ska lämnas till valberedningen via webbformulär eller blankett som du hittar här.

Läs mer om vad som händer i föreningen.