Till nyhetsarkivet

Mycket att fira – mycket att göra

Idag är det Internationella kvinnodagen och det finns mycket att fira som vi nog tar för givet, som till exempel kvinnlig rösträtt. Men även om vi kommit långt finns mycket kvar att göra. Därför jobbar vi inom SKB med att främja ett jämställt ledarskap, för att på så sätt öka andelen kvinnor i de mansdominerade yrkesrollerna.

I dagsläget har vi 57 procent kvinnor i ledningsgruppen och 45 procent kvinnor i styrelsen, vilket står sig bra mot flera undersökningar om representation inför internationella kvinnodagen. Dessutom har vi både en kvinnlig styrelseordförande och en kvinnlig VD.

– Fastighetsbranschen har fler kvinnor på ledande positioner än många andra och vår chefsgrupp är ett bra exempel på det. Dit har vi ännu inte nått bland våra hantverkare, drifttekniker och fastighetsskötare, men vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning även inom de yrkesgrupperna, säger SKBs vd Ingrid Gyllfors.

Det finns många fördelar med jämställdhet bland alla medarbetare, då en personalstruktur som representerar mångfalden av våra medlemmar lättare kan förstå och möta medlemmarnas behov och preferenser. Dessutom visar forskningen att jämställda organisationer tenderar att ha högre ekonomiska resultat och en mer inkluderande arbetskultur.

SKBs utemiljögrupp planterar träd i kvarteret Motorn

SKB strävar efter en balanserad könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Foto: Karin Alfredsson

2023-03-08