Till nyhetsarkivet

Motioner till föreningsstämman 2017

Nu finns de två häftena Motioner 2017 respektive Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2017 utlagda här på skb.org.

Motioner 2017Från och med föreningsstämman 2016 hanteras motioner och frågor om styrelsens förvaltning av SKB åtskilda. I år har det inkommit 13 motioner inför SKBs föreningsstämma den 1 juni samt 13 frågor som rör styrelsens förvaltning av SKB.

När det gäller motionerna har styrelsen i vanlig ordning lämnat sitt utlåtande i motionshäftet.
Läs motionshäftet 2017

Ladda ner motionshäftet 2017 (pdf)

När det kommer till frågorna om styrelsens förvaltning av SKB, så besvaras de skriftligen av styrelsen i ett separat häfte.
Ladda ner frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2017 (pdf)

Vill du veta mer om hanteringen av motioner och frågor som rör styrelsens förvaltning av SKB, läs på sidan om motioner.

Utskick inför ordinarie medlemsmöten

Från och med fredagen den 31 mars distribueras SKBs årsredovisning för 2016 samt de två häftena Motioner 2017 respektive Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2017 till de kvarterslokaler där årets medlemsmöten för boende ska hållas. Mötena genomförs under perioden 18 april till 10 maj.

Materialet finns även att tillgå vid köandes medlemsmöte som hålls den 11 maj på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm.

I samband med kallelsen till föreningsstämman den 1 juni skickas ovanstående material även ut till samtliga förtroendevalda och motionärer.