Till nyhetsarkivet

Möt oss i Almedalen

SKB är aktiv under Almedalsveckan och deltar i flera seminarier, många möten och individuella samtal. Vi är på plats för att diskutera samhällsutveckling och bostadsbyggande, upplåtelseformer och kooperativ hyresrätt, fastighetsförvaltning samt hållbarhet.

Seminarier

 

Hur socialt hållbart skulle Sverige vara utan föreningar och kooperativa företag?

Föreningslivet och kooperativa företag har betytt mycket för uppbyggnaden av vårt samhälle. De styrs av frivilligt engagerade människor, många förvaltar stora ekonomiska värden och har en omfattande verksamhet. Men det ideella engagemanget förändras, inte minst bland de yngre. De vill gärna vara aktiva, men på ett nytt sätt. Är det ett hot eller en möjlighet?

Välkommen till ett spännande samtal om framtidens ideella krafter med representanter från myndighet, forskning, förening och näringsliv.

Tid: Tisdag 3 juli kl 10.00–10.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 (Aktuell Hållbarhets Arena)
Arrangör: SKB
Medverkande:

 • Eva Nordström, vd SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
 • Nadine Ghawi, projektledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta
 • Johan Hvenmark, docent och forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 


Foto: Johan Lindskog

 

Är nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktörer en väg till större samhällsnytta?

Allt fler kommuner intresserar sig nu för att pröva nya rollfördelningar mellan arkitekt, kommun och byggaktör. Men lyfter man blicken tillräckligt högt? Är den groende förändringsviljan en möjlighet att ställa helt nya och högre krav för att skapa större och mer långsiktig samhällsnytta för fler?

Tid: Tisdag 3 juli kl 14.30–16.00
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Utopia Arkitekter
Medverkande:

 • Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter
 • Göran Cars, projektledare, Utopia Projektutveckling
 • Eva Nordström, vd SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening)
 • Med flera medverkande

 

Alla pratar om att bygga – men vem ska förvalta och hur?

Den allmänna bostadsdebatten fokuserar oftast på själva byggandet av bostäder och andra fastigheter, men sällan på hur de ska kunna förvaltas och driftas. Samtidigt ser vi att fastighetsbranschen är i ett akut behov av nya medarbetare och ny kompetens. Hur möter vi detta behov i framtiden?

Tid: Onsdag 4 juli kl 12.00–13.00
Plats: Mellangatan 7
Arrangör: Fastigo
Medverkande:

 • Mona Finnström, vd Fastigo
 • Jahn Wahlbäck, seniorkonsult Fasticon/Svefa
 • Cathrine Holgersson, Vd Gavlegårdarna
 • Eva Nordström, vd SKB
 • Dan Sandén, vd Skövde Bostäder
 • Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm
 • Sofie Roy Norelid, vice vd HSB Stockholm
 • Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

 

Nya kooperationer framtidens hyresrätt?

Det är brist på hyresrätter och de som byggs nya är ofta orimligt dyra, samtidigt som många helst vill hyra sitt hem. Fler och nya lösningar efterfrågas. Kan nya former av kooperativ och kollektiva lösningar minska bostadsbristen och vara framtiden för hyresrätten?

Tid: Torsdag 5 juli kl 12.00–12.45
Plats: Hamnplan, H210
Arrangör: Hyresgästföreningen
Medverkande:

 • Olof Landgren, BoKoop/Friends Agenda
 • Eva Nordström, vd SKB
 • Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen
 • Staffan Schartner, ordförande Föreningen för Byggemenskaper

 

Vill du prata med SKB under Almedalsveckan? Kontakta oss gärna:

2018-06-19