Till nyhetsarkivet

Mikroplaster filtreras bort med ny teknik i tvättstugorna

Alla kläder med inslag av syntetfibrer släpper ifrån sig plast vid tvätt. Nu börjar vi använda ny teknik för att rena sköljvatten från mikroplaster som kan vara skadliga för både människor och natur. SKB blir först i Stockholm och bland de första i Sverige att installera tekniken, som också minskar förbrukningen av både vatten och el.

Att kläder med inslag av syntetfibrer släpper ifrån sig plast vid tvätt innebär att tvättvatten är en av de största utsläppskällorna av mikroplaster i Sverige. Detta uppmärksammades av Naturvårdsverket i en utredning 2017.

Nu installerar vi ett nytt filtersystem för tvättstugor som filtrerar bort 80 procent av mikroplasterna, samtidigt som vattenförbrukningen sänks med upp till 50 procent och elförbrukningen med upp till 30 procent. Systemet kopplas till tvättmaskinerna, där våra boende tvättar precis som vanligt och tvätten blir lika ren som tidigare. I ett första steg blir utrustningen installerad i sex tvättstugor, med planen att sedan fortsätta installera utrustningen i övriga SKB-fastigheter.

– Hållbar energi- och vattenanvändning är ett av våra prioriterade områden för att minska klimatavtrycket och det gör det extra intressant att använda nya tekniska innovationer, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Utvecklat vid Chalmers

Filtersystemet har utvecklats av studenter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som nu driver företaget Mimbly för att fortsätta utveckla idén. SKB blir först i Stockholm med att installera det nya systemet.

– Vi vill tillsammans med SKB göra det enklare för de boende att leva miljövänligt i vardagen, säger Isabella Palmgren, vd på Mimbly.

Boende i våra kvarter använder tvättmaskinerna som vanligt, men istället för att vattnet går rätt ut i avloppet, så filtreras och renas det från mikroplaster först.

Forskning om hälsorisker

Med ”mikroplaster” avses i allmänhet mycket små bitar (från 5 millimeter ner till en miljondels millimeter) av olika typer av plastmaterial. Mikroplaster har framför allt uppmärksammats för att de hamnar i såväl hav som dricksvatten och det pågår forskning för att utreda de långsiktiga miljö- och hälsoriskerna.

En av SKBs fastighetsskötare kontrollerar en maskin i en av SKBs tvättstugor.

80 procent av mikroplasterna i våra tvättstugor kommer att filtreras bort, samtidigt som vattenförbrukningen sänks med upp till 50 procent. Foto: Karin Alfredsson

2021-07-09