Till nyhetsarkivet

Mer plats för elbilar – egna och delade

Mer än 80 procent av klimatpåverkan från SKBs boende medlemmar är kopplade till transporter till och från bostaden. Därför jobbar vi med olika lösningar för att göra det lättare för våra boende att ta små gröna steg i vardagen.

Fler och fler vill köra avgasfri bil och det betyder att fordonsbatterierna behöver kunna laddas hemma i SKB-kvarteret.

– Laddplatser är en del av utvecklingen av våra fastigheter. Vi jobbar för att våra boende ska kunna använda ny teknik som gör det lättare att göra hållbara val, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

Hittills finns över 130 garage- och parkeringsplatser med laddstation i våra fastigheter och en fortsatt utbyggnad är planerad, med nya laddstationer i flera kvarter.

Bil bara nära det behövs

Ett annat sätt att minska klimatavtrycket av bilkörning är att dela bil. I kvarteret Glottran i Årsta finns en bilpool där vi samarbetar med KINTO. Det betyder att det enkelt går att hyra en miljövänlig hybridbil när det behövs.

– SKB vill vara en förebild för hållbar utveckling på de platser där våra medlemmar bor. Vi har därför valt en bilpool som inte är begränsad till enbart SKBs medlemmar, utan bilpoolen är öppen för alla. På så sätt hoppas vi skapa förutsättningar för alla medlemmar som vill ta ett litet grönt steg genom att dela bil med sina grannar i närområdet, säger Madeleine Brisère.

Laddstation i garage, där en bil kopplats in för laddning.

Fler laddplatser gör det lättare för boende i SKBs kvarter att ta små gröna steg i vardagen, här garaget i kvarteret Tältlägret i Fruängen. Foto SKB/Henrik Betnér

2021-10-14