Till nyhetsarkivet

Medlemsbevisen börjar skickas ut under vecka 5

Medlemsbevis med saldon samt inbetalningskort för bosparande och årsavgift börjar skickas ut under vecka 5.
Datum att lägga på minnet

  • Förfallodag för årsavgiften är 31 mars 2013.
  • Förfallodag för inbetalning av bosparande är 31 oktober 2013.

Kontaktuppgifter till SKBs medlemsservice
Telefon: 08-704 60 20
E-post: medlemsservice@skb.org

Medlemsservice telefon- och besökstid är vardagar mellan klockan 9.00–12.00.