Till nyhetsarkivet

Markpolitiken kräver långsiktighet över konjunkturcykler

Under Almedalsveckan arrangerade SKB, Einar Mattsson och Olov Lindgren ett seminarium med fokus på markpolitikens roll i Stockholmsregionen. Seminariet, med titeln ”Markpolitik i förändring – så blir Stockholmsregionen en förebild” berörde hur kommunernas markpolitik kan främja hållbarhet och långsiktigt ansvarstagande – över konjunkturcykler.

På seminariet närvarade SKB:s vd Ingrid Gyllfors, Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk, Olov Lindgrens vd Frida Stannow Lind. Kommunföreträdarna var:
Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordförande exploateringsutskottet, Sundbyberg
Emil Högberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och frågor fysisk planering, Huddinge
Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, Nacka
Oscar Lavelid, byggeneral, Stockholm

Kommunernas markpolitik är den enskilt mest avgörande faktorn som styr vad som byggs i Stockholmsregionen. Stockholms stad ska utreda hur priset på mark vid försäljning sätts för att fungera över konjunkturcykler. SKB, Einar Mattsson och Olov Lindgren motsvarar tillsammans 280 år av byggande och förvaltning, där SKBs vd Ingrid Gyllfors uppmanade politiker att inte vänta in nästa högkonjunktur, utan att en förändring är avgörande här och nu för framtiden.

– Vi väntar inte på bättre tider utan försöker bygga jämnt över tid. Staden ska hålla i minst 800 år till och då har vi inte råd att tänka på konjunkturen nu, vi måste utveckla staden och regionen hela tiden, säger Ingrid Gyllfors.

Företrädarna från Stockholms stad, Sundbyberg, Nacka och Huddinge var eniga kring att långsiktiga aktörer ska uppmuntras samt att uppföljningssystem för markanvisningar är viktiga. Flera kommuner medgav att man lärt sig mycket under den konjunktursvängning som skett och att genomförbarheten inte alltid prioriterats under högkonjunktur.  För att kommunerna bättre ska klara av konjunktursvängningarna krävs mer samarbete mellan kommuner och de långsiktiga bostadsaktörerna.

Sammanfattningsvis var Ingrid, Stefan och Frida överens kring att det krävs en bättre tillämpning av riktlinjer i kommunerna, där Ingrid Gyllfors uppmanade politikerna till att tänka långsiktigt. Alla aktörer tror att Stockholmsregionen kan bli en förebild för resten av Sverige, men frågan är hur lång tid det tar.

 

27 juni 2024