Till nyhetsarkivet

Många svenskar positiva till kooperation

En färsk undersökning visar att många har en positiv inställning till kooperativa företag och föreningar. De främsta fördelarna man ser med kooperativa företag och föreningar är att de ägs av sina medlemmar och att det finns möjlighet till inflytande. De yngre, mellan 26 och 35 år, ser möjligheten till inflytande som mer positivt än de äldre gör.

42 procent av de drygt 1000 svarande har en positiv inställning, medan 45 procent har en neutral inställning till kooperativa företag och föreningar. Endast åtta procent är negativa. Undersökningen, som genomförts av Origo Group på uppdrag av SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, visar också att kvinnor har en mer positiv inställning än män. De svarande i åldern 26 till 35 år, såg möjligheten till inflytande som mer positivt än övriga.

– Det är glädjande att så många ser fördelarna med vår företagsform. Det som är extra roligt är att vi ser att de yngre tycker det är viktigt med inflytande. Det visar även våra egna medlemsundersökningar, även om de ungas engagemang skiljer sig från äldre, där de yngre föredrar att engagera sig genom punktinsatser framför förtroendeuppdrag, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Av undersökningen framgår att 64 procent ser fördelar med att kooperativa företag och föreningar ägs av sina medlemmar, 63 procent lyfter fram medlemmarnas möjlighet till inflytande som positivt och hälften ser fördelar med att vinsten återinvesteras i verksamheten. De mellan 26 och 35 år, såg även återinvesteringen av vinsten som mer positivt än övriga.

– Nu när hållbarhet står i fokus och samhällsengagemanget växer ligger den kooperativa företagsformen i tiden. Vi på SKB har, sedan vi bildades för 103 år sedan, aldrig sålt en fastighet. Det vi bygger förvaltar vi för evigt och den vinst vi gör återinvesteras, det kallar jag hållbart. Men vi måste fortsätta att lyfta fram fördelarna med det kooperativa för att ytterligare öka kunskapen, säger Eva Nordström.

Undersökningen genomfördes av Origo Group i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter.

2019-08-27