Ny medlem – uppgift om betalare

 
OBS! Inbetalning måste ske inom tre månader från denna registrering. Därefter raderas samtliga uppgifter om den nya medlemmen.