Bli medlem

Medlemskap
Del av medlemsinsats………2 000 kr
Årsavgift…………………………250 kr
Summa………………………..2 250 kr
Ungdomsmedlemskap
Del av medlemsinsats………2 000 kr
Årsavgift………………………….125 kr
Summa…………………………2 125 kr
Medlemskapet är personligt och utan åldersgräns. Din turordning räknas från den dag SKB erhåller din inbetalning. Läs mer
 

Ansökan om medlemskap

Nedanstående personuppgifter ska avse den blivande medlemmen. Om personen inte har ett fullständigt svenskt personnummer, vänligen kontakta Servicecenter, 08-704 60 00 eller skb@skb.org. I de fall en annan person än medlemmen ska betala för medlemskapet framöver ska dessa kontaktuppgifter fyllas i på nästa sida.

Fält markerade med * är obligatoriska.