Bli medlem

Medlemskap
Del av bosparande………2 000 kr
Årsavgift…………………………250 kr
Summa………………………..2 250 kr
Ungdomsmedlemskap
Del av bosparande………2 000 kr
Årsavgift………………………….125 kr
Summa…………………………2 125 kr
Medlemskapet är personligt och utan åldersgräns. Din turordning räknas från den dag SKB erhåller din inbetalning. Läs mer
 

Ansökan om medlemskap

Nedanstående personuppgifter ska avse den blivande medlemmen. Om annan än medlemmen ska betala avgifter anges dennes personuppgifter på nästa sida.

Fält markerade med * är obligatoriska.