Till nyhetsarkivet

Läxhjälpen ger bättre möjligheter för unga

Grundskolorna har dragit igång det nya läsåret och Stiftelsen Läxhjälpens arbete fortsätter också. Fler högstadieelever i Husbygårdsskolan i Husby ska få stöd och läxhjälp med målet att nå gymnasiebehörighet. Det är ett arbete SKB stödjer.

Vi har cirka 500 lägenheter i Husby och Tensta och boendeenkäter visar att boendemiljön upplevs som positiv av våra medlemmar. Genom att aktivt arbeta i dessa stadsdelar med läxhjälp och medlemskap i lokala fastighetsägarföreningar vill vi fortsätta bidra till trygghet, trivsel och en positiv samhällsutveckling. Och en fungerande skola och ungdomar som genom läxhjälp har chans att studera vidare på gymnasiet bidrar också till en tryggare plats att vistas på.

En positiv utveckling lokalt

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse. Deras läxhjälpsprogram riktas till högstadieelever som riskerar att inte klara skolan och nå gymnasiebehörighet. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner erbjuds läxhjälpsprogrammet i 50 skolor i Sverige med ett resultat under rikssnittet, samt i områden med störst behov. Genom en konkret insats från Läxhjälpen kan vi vara med och bidra till en positiv utveckling för unga och för Husby.

Här får du veta mer om Läxhjälpen.

Högstadieelever får stöd av en läxhjälpare

SKB stödjer Läxhjälpens arbete för att ska fler klara grundskolan med gymnasiebehörighet. Foto: Läxhjälpen/Acne studios

2022-08-22