Till nyhetsarkivet

Läxhjälp ökar möjligheten till fortsatta studier för elever i Husby

Vi stödjer Stiftelsen Läxhjälpens arbete i Husbygårdsskolan i Husby. Fler högstadieelever får under läsåret 2020/2021 stöd och läxhjälp med målet att nå gymnasiebehörighet. Under coronapandemin har detta fått särskilt stor betydelse.

– En fungerande skola och ungdomar som genom läxhjälp har chans att studera vidare på gymnasiet bidrar också till en tryggare plats att vistas på. Med denna konkreta insats vill vi fortsätta bidra till närområdets positiva utveckling, säger vd Eva Nordström.

SKB har cirka 500 lägenheter i Husby och Tensta och boendeenkäter visar att boendemiljön upplevs som positiv. Genom att aktivt arbeta i dessa stadsdelar med läxhjälp och medlemskap i lokala fastighetsägarföreningar vill vi fortsätta bidra till trygghet, trivsel och en positiv samhällsutveckling.

En positiv utveckling för unga

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan och nå gymnasiebehörighet. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner erbjuds läxhjälpsprogrammet i 50 skolor i Sverige med ett resultat under rikssnittet, samt i områden med störst behov.

– Elever som går på Läxhjälpen når i högre utsträckning gymnasiebehörighet. Därför är det oerhört glädjande att vi i samarbete med SKB kan tillse att elever får ta del av läxhjälpsprogrammet i Husby. Under coronapandemin ser vi också hur behovet av att stötta dem som ligger längst ifrån att nå målen, fått särskilt stora utmaningar. Tillsammans skapar vi genom en konkret insats en positiv utveckling för unga och för lokalområdet, säger Henrik Szabo, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen.

Högstadieungdomar får hjälp med läxorna ute på skolgården.

Genom stöd till Stiftelsen Läxhjälpen vill SKB fortsätta bidra till en positiv utveckling i Husby och Tensta. Foto: Acne Studios

2020-09-14