Till nyhetsarkivet

Långsiktighet och genomförbarhet i fokus

Under Almedalsveckans stod SKB och Einar Mattsson värdar för seminariet ”Klarar markpolitiken att utjämna mellan bostadsbyggandets överhettning och tvärnitar?”. Ledande företrädare från Stockholm, Sundbyberg och Uppsala visade enighet i att se värdet av att arbeta med långsiktiga aktörer som håller vad de lovar.

Under en period med extremt högt tryck på bostadsbyggandet har vi nu en situation där många aktörer inte kan starta sina projekt. SKB:s 107-åriga historia och Einar Mattssons 88-åriga historia har präglats av kontinuitet i byggandet och kommer fortsätta så under lång tid lovade bolagets företrädare.
 
Ingrid Gyllfors, vd SKB, slog på seminariet fast att SKB inte kan hålla på med gas och broms, utan behöver kontinuitet i produktionen.
 

– Ambitionen är att bygga 200 bostäder per år i huvudstadsregionen, och det kommer vi göra under lång, lång tid, sa Ingrid Gyllfors.

– Faktum är att SKB nu bygger mer än någonsin. Samtidigt tummar vi inte på att vara både vackrast och mest aktiva på platsen. Vi vill vara aktören som sätter avtryck med våra hus, men också socialt på platsen vi bygger, fortsatte Ingrid Gyllfors.

Frågan om hur kommuner kan följa upp att det som utlovas också är det som byggs dryftades. I Uppsala är modellen sådan att kommunen inte säljer marken förrän man vet att man får det som utlovats. I Stockholm har man markanvisat i väldigt tidiga skeden vilket gör att förutsättningar kan ha förändrats när projekten till sist kommer igång. Detta ses nu över, samtidigt som formerna för arbetet med ankarbyggaktörer utvecklas.

Kommuner kan med fördel kroka arm med pålitliga parter i tidiga skeden. Samtidigt finns svårigheter i vissa delar av uppföljningen, som exempelvis i långsiktighet kring utlovade mobilitetstjänster och energikrav.

I Sundbyberg utformas det nu en helt ny modell för gemensam uppföljning som inkluderar platsbesök tillsammans med förvaltning och politiker.

Ingrid Gyllfors slutliga medskick till kommunföreträdarna var: – Jobba ännu mer med olika upplåtelseformer, ställ krav på allt ifrån ettor till sexor och ställ krav på genomförbarheten.

Övriga medverkande var Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson, Stefan Bergström, kommunalråd Sundbyberg, Oscar Lavelid, byggeneral Stockholms stad, och Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör Uppsala. Seminariet hölls på Stadsutvecklingsdagarna365:s arena.

Foto: A Beautiful Soup

Foto: SKB

2023-06-30