Till nyhetsarkivet

Ladda ner 2013 års motionshäfte och årsredovisning

Nu finns 2013 års motionshäfte och årsredovisning utlagda här på SKBs hemsida.
Motionshäftet
I år har sammanlagt 54 motioner inkommit. Häftet innehåller fullständiga versioner av samtliga motioner och styrelsens utlåtanden. Observera att du behöver vara inloggad för att komma åt motionshäftet. Du hittar häftet under rubriken Om oss/Föreningen/Motioner/Motionshäften.

Årsredovisningen
En pdf av SKBs årsredovisning för 2012 finns också utlagd på hemsidan. Du hittar den under rubriken Om SKB/Verkställande organisation/Årsredovisningar

Årsredovisning och motionshäfte kan även beställas från SKB:
Tel 08-704 60 00
E-post skb@skb.org
Fax 08-704 60 66

Trevlig läsning!