Till nyhetsarkivet

Kv. Tältlägret certifierat enligt Miljöbyggnad

Kvarteret Tältlägret är SKBs första kvarter som är certifierat enligt Miljöbyggnad.

Miljöbyggnad är ett system för klassning och certifiering av byggnader, både i nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Det ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Kvarteret Tältlägret i Fruängen har uppnått betyget Brons och för att få detta ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med Brons har överlag god prestanda. 

Plaketten och diplomet kommer att pryda väggen i Tältlägrets kvarterslokal.

Tältlägret är certifierat enligt Miljöbyggnad