Till nyhetsarkivet

Kulturskylt i SKBs första kvarter

Lagom till SKBs hundraårsdag 21 juni 2016 har Samfundet S:t Erik satt upp en kulturskylt på fasaden utanför kvarterslokalen på Upplandsgatan 88 (kv Vingen) i Vasastan.

Texten på skylten lyder:

SKB:s första hus

Den svåra bostadsbristen var anledningen till att Stockholms Kooperativa Bostadsförening bildades 1916 med syfte att skapa bättre boende till rimliga priser i en snabbväxande huvudstad. Kvarteren Motorn och Vingen uppfördes av SKB 1916–1922 med Gustaf Larson, Edvin Engström och G E Pettersson som arkitekter. Nytt var att alla de små lägenheterna hade WC och i källaren fanns tvättstuga. Husen sluter sig kring grönskande gårdar och i fasaderna samsas nationalromantiska drag med nyklassicistiska former.

Skylt Motorn_Stockholmskallan

Foto ovan är hämtat från Stockholmskällan.

Om Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar

Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. Läs mer