Till nyhetsarkivet

Kooperativa hyresrätter i Huddinge

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har tilldelat SKB en markanvisning för ett kvarter med tydlig social och miljömässig hållbarhet omfattande 90 lägenheter och en förskola.

Vi ska bygga ett kvarter med 90 kooperativa hyresrätter i varierande storlekar för livets olika skeden där hälften av bostäderna kommer att vara mellan 3–6 rum och kök på 70–130 m². Därtill byggs kvarterslokal, hobbyrum och utemiljöer med en grön gård anpassade för gemensamma aktiviteter. Kvarteret kommer som alltid att ha en egen fastighetsskötare på plats och ett kvartersråd där de boende kan vara med och driva frågor. I fastigheten byggs även en förskola med fem avdelningar.

– Vi bygger och förvaltar våra bostäder med ett sunt och långsiktigt perspektiv. Alltid med kvalitet eftersom vi aldrig säljer det vi bygger och alltid med stort fokus på livet som ska levas i kvarteren – både idag, när familjen utökas och om hundra år, säger fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.

  Vår nybyggnation cerifieras enligt modellen Miljöbyggnad, vi investerar kontinuerligt i solenergi och arbetar för låg energianvändning genom bland annat värmeåtervinning. Alla nybyggnadsprojekt har gröna tak, lättillgänglig cykelförvaring och erbjuder odlingsmöjligheter för de boende.

  Ett hållbart boende är också ett boende där hyresgästerna trivs och känner sig trygga. Därför har vi låtit trygghetsbesikta samtliga fastigheter och hittills har även 14 kvarter trygghetscertifierats, vilket bekräftar att de uppfyller högt ställda trygghetskrav.

  Under de senaste årens svaga konjunkturläge har vi, i förhållande till många andra bostadsutvecklare, kunnat fortsätta bygga enligt plan. Just nu pågår byggnation av tre nya kvarter, två i Stockholms stad och ett i Värmdö.

  – Att vara en aktiv samhällsbyggare är viktigt för oss och vi är glada att även kunna bygga i Huddinge som blir den tionde kommunen vi etablerar oss i, säger vd Ingrid Gyllfors, och avslutar:

  – SKB drivs som en kooperativ hyresrättsförening med återinvestering av överskottet och har i grunden en stabil ekonomi. Vi har många medlemmar, så vi vill hålla en rimlig byggtakt.

  2024-06-25