Till nyhetsarkivet

Kooperativ hyresrätt är framtiden

De unika fördelarna med kooperativ hyresrätt lyftes fram vid ett seminarium om framtidens hyresrätt, arrangerad av Boinstitutet. Där fanns förslag om förbättrad trygghet och trivsel som SKB redan använder – och har använt i över 100 år.


Seminariet handlade om en ny studie som Boinstitutet låtit göra, där tre av Sveriges största charterbolag intervjuats för att ta reda på vad bostadsföretagen kan lära av hotellbranschen. Där poängterades bland annat närvarande personal, gästvänlighet och relationsbyggande, med förslag om synligare fastighetsvärdar och digital kundservice.

– Vi har ju kvar det man kallar för det gamla portvaktssystemet, med en fastighetsskötare på plats i varje kvarter, en person som levererar trygghet och trivsel. Sedan har vi ju också egna drifttekniker och egna hantverkare och 96,6 procent av alla boende anser att man får ett gott bemötande av vår personal. Så det hotellbranschen säger bekräftar faktiskt det som SKB har gjort sedan 1916, säger vd Eva Nordström.

Utemiljön värderas högt

Publiken vid seminariet svarade på ett par korta undersökningar, där det bland annat visade sig att tre av tio tyckte att utemiljön har störst betydelse för hur attraktiv en hyresrätt är.

– SKB har satsat väldigt mycket på trädgårdar de senaste åren och vi har fem anställda som bara jobbar med trädgårdar hela dagarna. De ser till att våra trädgårdar blir levande, för att skapa fler mötesplatser för de boende, berättar Eva Nordström.

De som bor i våra fastigheter har också möjlighet att påverka utemiljön genom egen odling kring fastigheterna, där SKB står för odlingslådor och jord, medan boende sköter plantering och bevattning.

En boende medlem och en fastighetsskötare i Bredäng.

Egna fastighetsskötare i varje kvarter skapar trygghet och trivsel och är en viktig del av SKBs evighetsförvaltning. Foto: Karin Alfredsson

Boinstitets rapport ”All inclusive – framtidens hyresrätt” går att läsa här

Boinstitutets seminarium spelades in och går att se via deras facebooksida

2020-02-07