Till nyhetsarkivet

Föreningsaktiviteter januari

Under januari månad kommer det bland annat att hållas möte för köandes fullmäktige och kvartersrådsträff för norra distriktet. Om du vill skicka in en motion inför SKBs föreningsstämma i maj är det 31 januari som är sista datum för det. I slutet av januari skickar SKB ut medlemsbevis till samtliga medlemmar.

15 januari – Möte köande fullmäktige

Två gånger om året träffas köande fullmäktige för att kunna diskutera gemensamma frågor. En skriftlig inbjudan skickas ut till fullmäktigeledamöter- och suppleanter.

27 januari – Kvartersrådsträff norr

Informationskväll för kvartersråden i norra distriktet. Inbjudan skickas ut via SKB.

31 januari – Motionstiden går ut

Enligt SKBs stadgar ska en motion vara styrelsen tillhanda före utgången av januari månad.

Slutet av januari, medlemsbevisen skickas ut

I slutet av januari skickar SKB ut medlemsbevis till samtliga medlemmar. Utöver avier för årsavgift och bospar finns även uppgifter om bland annat turordningsdatum, ekonomisk ställning och när medlemsmötet hålls. Information om nominering till förtroendeposter i föreningen finns också.