Till nyhetsarkivet

Köande medlemmars ordinarie medlemsmöte genomfört

På tisdagskvällen den 7 maj hölls köande medlemmars ordinarie medlemsmöte. Med på mötet fanns 58 röstande deltagare samt några medboende och representanter från SKB.

Förra året har det varit några fullmäktigeplatser som inte varit tillsatta men i och med detta möte är samtliga fullmäktigeplatser nu tillsatta, både ordinarie och suppleanter. Vi har sett ett visst ökat intresse för uppgiften bland köande medlemmar sedan en artikel i vårnumret av Vi i SKB där en av SKBs köande fullmäktige berättade om vad uppdraget innebar.

 

Utöver val av fullmäktige och suppleanter gicks även samtliga motioner igenom.