Till nyhetsarkivet

Klimatinvestering i bergvärme

Nu borrar vi för bergvärme i kvarteret Lillsjönäs i Bromma. Här ska det bli över 30 djupa hål under våren. Bergvärme är en långsiktig investering och en hållbar källa till uppvärmning för våra hus.

Pumpanläggningen för bergvärmen är redan på plats i kvarteret Lillsjönäs, men själva borrningen har fått vänta för att kunna samordnas med bygget av den nya fastigheten med 45 kooperativa hyresrätter.

Minskad energianvändning är ett prioriterat område för SKB, både för en mer hållbar utveckling och för att långsiktigt spara pengar för hyresmedlemmarna och för föreningen. Ett sätt för oss att nå våra mål är att använda bergvärme där det är möjligt, eftersom den sparar el och naturresurser vid uppvärmning, särskilt när det gäller stora fastigheter. Jämfört med värmesystem som hämtar energi ur fossila bränslen, så ger bergvärme en markant minskning av utsläpp av kväveoxid, kolväte och koldioxid.

2018 anslöt vi oss till SABOs (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) klimatinitiativ, som innebär att de företag som ansluter sig ska vara fossilfria senast år 2030, samtidigt som energianvändningen ska minska med 30 procent. Det kan du läsa mer om här.

Bergvärmeborrning i kvarteret Lillsjönäs.

2019-03-11