Till nyhetsarkivet

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Styrelsen för Stockholms Kooperativa Bostads­förening kallar SKBs fullmäktige, hyresutskott, revisorer och valberedning till ordinarie föreningsstämma torsdag den 1 juni 2017 kl. 18.00. Stämman kommer att hållas på Citykonferensen på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Läs kallelse och bilagor nedan:

1) Kallelse till föreningsstämma 2017
2) Dagordning
3) Arbetsordning
4) Valberedningens förslag till arvoden
5) Valberedningens förslag till val
6) Valberedningens presentation av förslag till ordförande
7) Styrelsens förslag till beslut punkt 26 på dagordningen
8) Liten ordlista
9) Anmälan till talarlistan
10) Årsredovisning
11) Motionshäfte
12) Frågor om styrelsens förvaltning av SKB 2017
13) Kompletterande information om punkterna 3 och 24 på dagordningen