Till nyhetsarkivet

Information om brandvarnaren i SKBs lägenheter

Det har framkommit att det finns ett tryckfel på den klisterlapp som boende fick vid installationen av brandvarnare i början av 2000-talet.
På denna lapp står det felaktigt att brandvarnaren behöver bytas efter cirka tio år när korta ljudsignalstötar uppkommer. Vi ber er observera att det endast är batteribyte som avses och inte byte av själva brandvarnaren. Batteribytet utförs av dig som boende.

Skötselanvisningar och information om brandvarnaren »

Följande kvarter berörs inte
Kvarteren Båggången, Gulmåran och Köksfläkten har en annan typ av brandvarnare, som drivs via elnätet. För mer information kontakta din fastighetsskötare.