Till nyhetsarkivet

Information och trevlig samvaro på årets kvartersrådsträffar

De årligen återkommande informationskvällarna för kvartersråden i norra respektive södra distriktet har nu genomförts.
Onsdag den 29 januari samlades representanter från norra distriktets kvartersråd på SKBs huvudkontor i Abrahamsberg. Veckan därpå, onsdag den 5 februari, var det dags för södra distriktets kvartersrådsträff. Uppslutning från kvartersråden var god och från SKB deltog vid norra distriktets träff förvaltare, distriktschef, förvaltningschef samt föreningssekreterare. När söder hade sin träff en vecka senare var även SKBs VD med. 

Liksom tidigare år inleddes kvällarna med aktuell SKB-information om byggande, ekonomi, föreningsverksamhet och andra aktuella händelser. Sedan följde den obligatoriska genomgången av vårens kommande ordinarie medlemsmöten och vilket ansvar kvartersråden har i samband med dessa. 2014 års medlemsmöten genomförs mellan 9 april till 5 maj. 

Nästa punkt på dagordningen var att diskutera demokratifrågor i våra förvaltningsenheter. Diskussionen föranleddes av en motion ”SKB och demokratin” av Mats Heinerud, som bifölls av föreningsstämman förra året. Motionens yrkande gick ut på att undersöka demokratin i våra kvarter genom förslagsvis en enkätundersökning. Enkäten kommer att genomföras till hösten 2014 och genom denna diskussion ville SKB få idéer från kvartersråden om frågeställningar till enkäten. 

Brandskydd i flerfamiljsfastigheter var nästa ämne. Jan Tomtin från Storstockholms Brandförsvar höll ett mycket intressant föredrag. Deltagarna visade sig vara mycket intresserade och ställde många frågor.  

Kvällarna avslutades med en frågestund. Några kvarter hade inkommit med föranmälda frågor som handlade om allt från SKBs budget till kvartersslokaler och kommunikationen mellan SKB och kvartersråden. Sammantaget mycket givande kvällar med ett stort engagemang från deltagarna.