Till nyhetsarkivet

Idag skickades följande pressmeddelande: Nytillskott i SKBs ledning

SKB är den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden och vi fortsätter att växa. Det kräver större fokus på kommunikations-, uthyrnings- och finansfrågor. SKBs företagsledning har därför utökats med tre mycket kompetenta personer.
Yvonne Edenmark Lilliedahl har anställts som kommunikationschef på SKB för den nyinrättade kommunikationsavdelningen och börjar på SKB den 11 januari 2016. Yvonne har mångårig erfarenhet av kommunikationsfrågor samt av att utveckla verksamheter inom kommunikationsområdet och har även drivit eget företag inom PR och kommunikation. Hon kommer närmast från Nynäshamns kommun där hon har arbetat som utvecklingsstrateg. 

Claes Berglund har utsetts till ny uthyrningschef på SKB och börjar på SKB den 7 mars 2016. Claes har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och har varit på Huge Fastigheter AB under många år, som bland annat uthyrningschef, administrativ chef och förvaltningschef. Idag arbetar Claes som produktspecialist på Unit4 AB. 

Joakim Wernersson, som sedan ett antal år är finanschef på SKB, får en utökad roll och blir finans- och budgetchef. Joakim ingår numera även i SKBs företagsledning.