Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2018

SKBs styrelse och hyresutskott enades i årets hyressamråd om en höjning av hyrorna för bostadslägenheter med i genomsnitt 0,8 %. För en trea på 77 kvadratmeter innebär beslutet att hyran höjs med i genomsnitt 61 kr per månad.

 
SKBs styrelse och hyresutskott har nu avslutat hyressamråd innebärande att hyror för bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 0,8 % från och med 1 januari 2018. Styrelsen har också beslutat höja hyrorna för garage- och parkeringsplatser med 3 % från samma tidpunkt.

Skälet till hyreshöjningen är behovet av att ytterligare stärka föreningens ekonomi för att möta allmänna kostnadshöjningar, ett framtida högre ränteläge, höjda tomträttsavgälder samt för att med bibehållen andel egna medel klara om- och nybyggnad och samtidigt underhålla de befintliga fastigheterna. Målet är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid och att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.

Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). Dessa faktorer utgör grunden i den modell som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.

Hyreshöjning kvarter för kvarter framgår här

Bromma november 2017

Charlotte Axelsson
Styrelsens ordförande
Mia Svalfors
Ordförande i hyresutskottet