Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2017

SKBs styrelse och hyresutskott har nu avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2017. Hyror för bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 0,85 % från och med 1 januari 2017. Styrelsen har även beslutat att höja hyrorna för garage- och parkerings­platser med 5 % från samma tidpunkt.

Skälet till hyreshöjningen är behovet av att ytterligare stärka föreningens ekonomi för att möta ett framtida högre ränteläge, höjda tomträttsavgälder, för att med bibehållen andel egna medel klara om- och nybyggnad och samtidigt underhålla de befintliga fastigheterna. Målet är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid och att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.
 
Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). Dessa faktorer utgör grunden i den modell som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.
 
 
Bromma november 2016
 
Håkan Rugeland                  Mia Svalfors
Styrelsens ordförande        Vice ordförande i hyresutskottet