Till nyhetsarkivet

Hyrorna klara för 2021

Hyrorna för 2021 är nu klara. Samrådet mellan styrelsen och hyresutskottet resulterade i att hyrorna i SKB höjs med i genomsnitt 1,2 % från och med 1 januari 2021.

Alla kvarter har olika stora hyreshöjningar. Spridning görs med hjälp av hyreshöjningsfördelningsmodellen och för 2021 höjs hyrorna mellan 5 och 22 kronor per kvadratmeter och år. Om hyran höjs med 14 kr/kvm och år och lägenheten är 77 kvm blir höjningen 14 x 77 / 12 = 90 kronor per månad. Hyrorna för bostadslägenheter höjs olika mycket i olika fastigheter beroende på genomsnittlig kötid, läge, kostnad (nuvarande hyra och upplåtelseinsats) och standard (byggnadens värdeår). De faktorerna utgör grunden i modellen som används för fördelning av hyreshöjning och som arbetats fram gemensamt mellan styrelsen och hyresutskottet.

Att det blir en hyreshöjning beror på att föreningens ekonomi måste fortsätta stärkas för att möta allmänna kostnadshöjningar och ett framtida högre ränteläge. SKB ska också med oförändrad andel egna medel kunna genomföra om- och nybyggnation och samtidigt underhålla de befintliga fastigheterna. Målet för hyressamråden är att få en rimligt jämn nivå på hyreshöjningarna över tid så att stora hyreshöjningar inte ska behöva göras ett enskilt år.

Styrelsen menar att en något högre nivå skulle ha varit bra för en långsiktigt hållbar ekonomi för SKB och för en jämn hyresutveckling. Hyresutskottet å sin sida ville hålla hyreshöjningen till samma nivå som för 2020 (dvs 1,0 %) med tanke på det ekonomiska läget för medlemmarna till följd av pandemin. Resultatet är en kompromiss och samrådet har avslutats i enighet.

Garage- och parkeringsplatser

Hyror för garage- och parkeringsplatser höjs lika mycket som förra året, vilket innebär att de som inte fick någon höjning 2020 inte heller kommer att få det 2021.

Hyreshöjning kvarter för kvarter framgår här (pdf)

2020-12-07