Till nyhetsarkivet

Hyressamrådet om 2013 års hyror är nu klart

SKBs styrelse och hyresutskott har avslutat hyressamrådet om hyrorna för år 2013. Hyreshöjning blir 11 kr/kvm och år vilket motsvarar en genomsnittlig höjning på cirka 1,0 %.
Den totala hyreshöjningen för SKB uppgår till cirka 5,6 mkr. Samtliga lägenheter får samma höjning, det vill säga 11 kr/kvm och år. För en lägenhet på 77 kvm blir höjningen cirka 70 kr/mån. Hur hyreshöjningen påverkar hyran i olika kvarter framgår i denna sammanställning av hyreshöjningen per fastighet.

Motivet till själva hyreshöjningen är de ökade kostnader som SKB har för att bedriva verksamheten. Enligt stadgarna ska de totala hyresintäkterna inom SKB bestämmas så att en långsiktigt god ekonomi för föreningen säkerställs. Kostnaderna för drift, underhåll och administration ökar årligen. Inte bara i år, utan så är det varje år. SKB är inte ensamt om det, det gäller alla bostadsföretag. Ambitionen är att SKB ska ha en jämn och lugn hyresutveckling utan drastiska hopp och där föreningen samtidigt får täckning för de kostnadsökningar som belastar verksamheten.

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari 2013.

Hälsningar

Göran Långsved            Tor-Björn Willberg
Ordförande SKB            Ordförande hyresutskottet